Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

   

Projekty i Akcje

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim” zakończony sukcesem!

Pandemia wymusiła na nas wiele ograniczeń. Tak było w przypadku realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”, do którego w 2021 roku zgłosiła się Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach. Z tego względu termin realizacji projektu został przeniesiony na rok 2022.

Celem projektu było:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Do współpracy przy realizacji projektu biblioteka zaprosiła, różnymi dostępnymi kanałami informacyjnymi, młodych świebodziczan, a w efekcie zgłosili się uczestnicy Świetlicy Środowiskowej: Kamil Czarnecki, Emil Jankiewicz, Kamil Korpas, Dawid Pochroń, Krystian Pochroń, Klaudiusz Sadowski, Piotr Tomczyk. Podczas spotkań, na które przeznaczono 31 godzin lekcyjnych, uczestnicy warsztatów "Dziennikarstwo online" poznali kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem, publikacją, promowaniem i moderowaniem treści informacyjnych w Internecie. Dowiedzieli się, jak nie dać się podejść fake newsom, jak zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusje w komentarzach i na forum. Omówiono również metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji, tradycyjne formy publikacji, takie jak tekst, video, foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie oraz tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.

12 lipca 2022 r., w Oddziale Dziecięcym odbyło się podsumowanie projektu oraz wręczenie podziękowań. Podopieczni Świetlicy Środowiskowej swą wspaniałą postawą i zaangażowaniem pokazali, jak młode pokolenie może działać na rzecz innych. Takie zachowania są godne pochwały i naśladowania, bowiem dzięki współpracy biblioteka pozyskała 6 nowych laptopów, które pozwolą wzbogacić naszą szeroką ofertę zajęć bibliotecznych.

Składamy ogromne podziękowania Pani Teresie Walczak-Jusiel, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach za udostępnienie pracowni komputerowej, w której odbywały się warsztaty, a także Panu Krystianowi Wołoszynowi, kierownikowi Świetlicy Środowiskowej.

 

Zdjęcie grupowe osób zaangażowanych w realizację projektu "Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim" realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świebodzicach

Materiały promujące warsztaty "Dziennikarstwo online" w ramach projektu "Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim" oraz laptopy otrzymane po realizacji projektu


Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu Dziennikarstwo online.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

 

☑️ Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Dzieci i młodzież od 10  - 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)

☑️ Czego dowie się Twoje dziecko?

Pozna kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem, publikacją, promowaniem i moderowaniem treści informacyjnych w Internecie, jak nie dać się podejść fake newsom, a także metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji.

Nauczy się, jakie są tradycyjne formy publikacji, takie jak tekst, video, foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie.

Przećwiczy, jak zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusje w komentarzach i na forum.

Pozna także tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.


Czytanie książek łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w naszej bibliotece

 

Miło jest nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Nasza placówka wypożycza urządzenia osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępniony nam przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór, będzie wciąż powiększany o nowe ciekawe pozycje książkowe.

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4

 

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. W nadchodzącym roku zwrócimy szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Link do akcji: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

 

 


 

                           

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zwycięzcą konkursu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”
 

Przedszkolaki i uczniowie w Świebodzicach wkrótce będą mogli uczyć się programowania za pomocą specjalnej maty edukacyjnej. Urządzenie trafi do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej, która zdobyła grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Projekt „Zakoduj swoją przyszłość” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku.

 

Jego celem jest pobudzenie kreatywności i nauka logicznego myślenia. Zajęcia z  wykorzystaniem maty edukacyjnej „kodowanie na dywanie”, gier i innych pomocy dydaktycznych będą skierowane do dzieci przedszkolnych i  wczesnoszkolnych, a także osób dorosłych o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W sobotnie popołudnia w zajęciach będą mogły uczestniczyć całe rodziny. Wszystkie informacje będą dostępne pod adresem www.biblioteka.swiebodzice.pl oraz na profilu „Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach” na Facebooku facebook.com/mbp.swiebodzice

- W gminach, na terenie których realizujemy inwestycje, przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu dobrosąsiedzkiego na grantowe projekty społeczne. Wspierając finansowo najlepsze inicjatywy chcemy poprawiać komfort życia lokalnych społeczności. Mamy nadzieję, że zwycięski projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach przyczyni się do organizacji nowatorskich i inspirujących zajęć dla przyszłych programistów - mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE. – Zależy nam, aby być dobrym sąsiadem. W ramach Programu inwestycyjnego „Wyprowadzenie mocy z Elektrowni Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski” budujemy na terenie Gminy Świebodzice linię przesyłową relacji Mikułowa-Świebodzice. Dzięki tej inwestycji istotnie zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej dla całego regionu – dodaje Beata Jarosz-Dziekanowska.

Trwający od lutego konkurs PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Strona internetowa Partnera: raport.pse.pl

 

Więcej info → CodeWeek 2019

 

 


„MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK”

Playlista:
https://www.youtube.com/watch?v=VkFhIN2xMbk&list=PLiDI9zCJKudoln4xDo56WQZniXCRR52ID

    Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej  od września będzie realizował kolejny projekt: „Mała książka-wielki człowiek”. Jest on skierowany do najmłodszych czytelników, czyli do grupy przedszkolnej. Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Instytut Książki. Od 9 września dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które są czytelnikami biblioteki dziecięcej będą otrzymywały tzw. Wyprawki Czytelnicze. Wyprawki składają się z: broszury dla rodzica, książki będącej wyborem klasycznych i współczesnych utworów wybitnych polskich pisarzy, Karty Małego Czytelnika, na której dzieci będą przyklejały naklejki, które dostaną za wypożyczanie oraz przypinki. Po uzbieraniu dziesięciu naklejek mały czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Otrzymają również  książki wraz z broszurą dla rodziców. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do przyjścia do naszej biblioteki i odebrania Wyprawki Czytelniczej!

 Koordynator projektu: Ewa Tadeuszak

Już we wrześniu startuje projekt „Mała książka – wielki człowiek" w ponad 5200 bibliotekach w Polsce

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek". Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Pełna lista bibliotek biorących udział w projekcie pojawi się na stronie www-wielki-czlowiek.pl pod koniec maja 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Materiały prasowe do pobrania: wielki-czlowiek.pl/dla-mediow/

 

 


 

 

 

 


 

 W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach po raz pierwszy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji ”Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości”! Organizatorem akcji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacja Orange. Akcja ma na celu edukację w zakresie reagowania na zagrożenia w internecie oraz sposobów ich unikania. Uczestnicy poznają zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ochrony prywatności, dbania o swój wizerunek w internecie, a także dowiedzą się jakie zagrożenia mogą być związane ze znajomościami online oraz kim są hejterzy.

Tak oto wyglądało u nas:

https://mbpswiebodzice.naszabiblioteka.com/n,sieciaki-na-wakacjach

Zapraszamy na stronę Sieciaków:

https://sieciaki.pl/

 

Nasze placówki

BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH
ul. Świdnicka 15

58-160 Świebodzice


tel. 74 666 95 74 (wypożyczalnia)
74 666 95 75 (czytelnia)

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ul. Wolności 23
58-160 Świebodzice

tel. 74 666 95 76

Oddział Dziecięcy MBP w Świebodzicach przy ul. Wolności 23

Nasi Partnerzy

logo

  


 

Znalezione obrazy dla zapytania: legimi

Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.