Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

   

O Bibliotece

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach powstała 1948 roku. Po 10 latach działalności w 1958 roku z Miejskiej Biblioteki wydzielony został ODDZIAŁ DZIECIĘCY.HISTORIA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIEBODZICACH

 

Wynikało to z zaistniałych potrzeb środowiskowych, gdyż dzieci i młodzież stanowiły dużą grupę czytelników, którym należało zapewnić dostęp do księgozbioru zaspokajającego ich potrzeby. Początkowo Oddział Dziecięcy mieścił się we wspólnym lokalu z Miejską Biblioteką Publiczną. W 1960 roku uzyskał samodzielne pomieszczenie użytkowe 40 m2 przy ulicy Mariana Buczka nr 14 (obecnie Bolesława Prusa). Nie był to odpowiedni lokal dla potrzeb placówki, ponieważ w tym samym budynku mieściły się inne instytucje, które prowadziły działalność przez cały dzień (Szkoła Specjalna, Ognisko Muzyczne). W połowie 1967 roku Biblioteka Miejska uzyskała nowe pomieszczenie przy ul. Świdnickiej 15, Oddział Dziecięcy przystosował do swoich potrzeb lokal przy ul. Żeromskiego 27. Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 lipca 1967 roku. W tym lokalu biblioteka dziecięca działała do czerwca 2009 roku.

W początkowych latach, jak wynika ze statystyk liczba czytelników stale wzrastała, a liczba wypożyczonych książek była najwyższa w całej 50-letniej działalności placówki. 
Biblioteka stanowiła dla dzieci jedyną rozrywkę ( nie było telewizji i komputerów), dlatego średnia odwiedzin w owym czasie dochodziła nawet do 180 osób dziennie. Na wzrost czytelnictwa miał wpływ nowy, przestronny lokal, w którym dzięki wolnemu dostępowi do półek dzieci mogły swobodnie "buszować'' wśród książek. Niemałą zasługę w tym względzie mieli i mają również bibliotekarze pracujący w Oddziale Dziecięcym, którzy zawsze z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem podchodzili do swoich obowiązków: Hanna Krzewska-Lis (1958-1960), Danuta Dynel-Jędrowiak (1960-1970), Marta Knoska (1967-2001), Bogumiła Cieluch (1972-1975), Jolanta Banach-Jadowska (1975-1978), Alicja Głąb (1978 do chwili obecnej), Ewa Tadeuszak (2001 do chwili obecnej).

Początkowo czytelnicy korzystali z księgozbioru liczącego 1396 woluminów. Przez lata księgozbiór był systematycznie uzupełniany i w chwili obecnej liczy około 16300 woluminów. Oprócz literatury pięknej gromadzi się również książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, o różnych stopniach trudności dostosowane do wieku czytelników, a także wydawnictwa o charakterze encyklopedyczno-informacyjnym. Księgozbiór biblioteki uwzględnia zróżnicowanie wieku i różnorodne zainteresowania czytelników.

Najmłodsze dzieci 2 - 6 latki pod czujnym okiem rodziców mogą wypożyczać piękne, kolorowe książeczki.
Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalistom jak również licealistom oferuje się duży wybór lektur szkolnych.
Młodzież, oprócz poczytnych powieści obyczajowych, przygodowych czy fantastycznych może sięgnąć po barwne książki popularnonaukowe.

W czytelni dysponującej 24 miejscami można korzystać z księgozbioru podręcznego, w którym oprócz encyklopedii i słowników znajduje się wiele wydawnictw informacyjnych z różnych dziedzin wiedzy. Księgozbiór podręczny uzupełniają albumy wycinków prasowych. Są one często wykorzystywane przy organizowaniu imprez kulturalnych oraz pisaniu referatów szkolnych (tytuły albumów "Zwyczaje i obyczaje ludowe", "Pisarze", "Cztery pory roku w poezji" i inne).
Czytelnikom udostępnia się również prenumerowane przez bibliotekę czasopisma:
„Świerszczyk", Płomyczek", Przyroda Polska", Film", Dziewczyna", Bravo Sport", Popcorn",
Victor gimnazjalista" i Komputer Świat" oraz czasopismo fachowe - Poradnik bibliotekarza".

W 2004 roku Biblioteka Dziecięca wzięła udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom JEDNA FIRMA, JEDNA KSIĄŻKA. W akcji wzięło udział 11 świebodzickich firm, które zakupiły do biblioteki 44 książki.

Od 2005 roku czytelnicy mogą nieodpłatnie korzystać z komputera, który biblioteka otrzymała z Ministerstwa Nauki i Informacji w ramach programu Ikonka.

Oddział Dziecięcy oprócz podstawowej działalności, do której należy gromadzenie i opracowanie księgozbioru oraz obsługa czytelników, organizuje szereg imprez kulturalnych.
Mają one na celu przede wszystkim propagowanie książki i czytelnictwa, ale również rozwijanie zainteresowań, kształtowanie uczuć estetycznych, odkrywanie talentów plastycznych, muzycznych czy aktorskich.
Na przestrzeni lat formy pracy bibliotecznej ulegały licznym przeobrażeniom. Niektóre należą już do przeszłości, w ich miejsce pojawiły się nowe, dostosowane do zmieniających się warunków i potrzeb czytelników. Są takie, które oparły się czasowi i w nieco zmodyfikowanej formie przetrwały do dnia dzisiejszego. Część organizowana z roku na rok stała się tradycją.

Ciekawą i nowatorską formą pracy była biblioterapia - zajęcia terapeutyczne prowadzone w latach 1972-1978 na oddziale dziecięcym Szpitala Miejskiego im. Jana Mikulicza w Świebodzicach. Bibliotekarki czytały dzieciom książki, organizowały zabawy, konkursy literackie i rysunkowe, rozmawiały na interesujące tematy. Zajęcia sprawiały dzieciom dużo radości, gdyż dzięki nim mogły oderwać się od smutku, zapomnieć o chorobie i cierpieniu.

Doskonałym sposobem na zainteresowanie dzieci książką i biblioteką są wycieczki organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Większość z nich nie zetknęła sie jeszcze z placówką, dlatego podczas spotkań przedstawiane są im zasady korzystania z biblioteki, rozmieszczenie księgozbioru oraz bogata oferta książek, które można wypożyczyć do domu lub obejrzeć je na miejscu w czytelni.

Dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów cieszą się lekcje biblioteczne z tak zwanego przysposobienia czytelniczego mające na celu przygotowanie młodych czytelników do korzystania z katalogów, słowników i encyklopedii. Często organizowane są również tematyczne lekcje biblioteczne np. Historia pisma i książki", Siedem cudów świata", Ochrona i kształtowanie środowiska", Polscy poeci dzieciom", Zegary" i wiele innych.

Bardzo popularną formą stosowaną w pracy z młodym czytelnikiem są spotkania autorskie - imprezy ciekawe, będące jednocześnie najlepszą promocją pisarza i jego książek. Zobaczyć pisarza, którego książki czyta się na co dzień i otrzymać jego autograf, jest zawsze dużym przeżyciem
dla każdego czytelnika.

Na przestrzeni lat Bibliotekę Dziecięcą odwiedzili następujący pisarze: Hanna Ożogowska (1961), Ludwik Świeżawski (1963), Kamil Giżycki (1964), Teodor Goździkiewicz (1977), Aleksander Minkowski (1978, 1981), Ewa Lach (1979), Lilian Seymur-Tułasiewicz,Tadeusz Chudy i Ryszard Artur Białobrzeski (1979), Jadwiga Winnicka i Janusz Grzyb (1979),Marian Orłoń (1980, 1982), Stanisław Pagaczewski (1980), Kazimierz Koszutski, Edward Kurowski, Włodzimierz Piotrowski, Dionizy Sidorski i Franciszek Sikorski (1981), Waldemar Kotowicz, Andrzej Wójcik (1983), Grażyna Minkowska (1987), Krzysztof Coriolan (1987), Tadeusz Patulski (1989, 1990), Ewa Nowacka (1997), Krzysztof Kułaga (1997), Ewa Zienkiewicz (1997), Alicja Patey-Grabowska (1998), Krzysztof Petek (1998, 2007), Zofia Beszczyńska (1999), Stanisław Srokowski (2000), Ewa Chotomska (2002), Anna Onichimowska (2003), Wanda Chotomska (2005), Joanna Olech (2008) Oddział Dziecięcy organizuje również spotkania z ciekawymi ludźmi. I tak dzieci i młodzież miały okazję spotkać się z Dyrektorem Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Wałbrzyskiego Bolesławem Farą (1993) znanym świebodzickim numizmatykiem Stefanem Dziwoszem (1993), leśnikiem, ornitologiem i fotografem Krzysztofem Żarkowskim (2005, 2006), kolekcjonerem minerałów i prezesem Oddziału Sudeckiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki o Ziemi w Wałbrzychu Tadeuszem Sochą (2005), kustoszem Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy Agnieszką Dudzińską (2007) oraz ze świebodziczanką, wicemistrzynią Polski w kolarstwie torowym i szosowym Natalią Frączek (2007).

Konkursy czytelnicze zarówno plastyczne jak i literackie od lat cieszą się dużym powodzeniem. Najpiękniejsze i najlepsze prace dzieci są nagradzane i wyeksponowane na wystawie bibliotecznej. Z przeprowadzonych w Oddziale Dziecięcym konkursów należy wymienić :
Jak spędziłem wakacje (1960), Zielone serce Dolnego Śląska (1975), Korczak i ja - próba wrażliwości (1978), Jaka to bajka? (1987), Książka na zimowy wieczór (1988), Konkurs na lalkę przytulankę (1993), Czytamy i rysujemy (1993), Mój ekslibris (1995), Miejski Plener Plastyczny Jesień 95 i Jesień 96, Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną (1996), Zareklamuj swoją książkę (2002), Czy znasz wiersze Jana Brzechwy? (2003), Spacerkiem po Europie (2004), Konkurs na najpiękniejszy zeszyt uczniów klas pierwszych (2005,2006,2007), Konkurs na logo ekologiczne (2006).

Uczniowie ze Świebodzic za pośrednictwem Biblioteki Dzieciecej mają okazję uczestniczyć również w konkursach organizowanych przez inne biblioteki. W tym miejscu warto wspomnieć o przygotowanym wspólnie z Biblioteką w Strzegomiu konkursie Z literaturą za pan brat (1989), zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Wałbrzychu konkursie Moje marzenia (1997), I Dolnośląskim Turnieju Młodych Recenzentów przygotowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę we Wrocławiu (2001), zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę w Świdnicy konkursie plastycznym Zamki księstwa świdnicko-jaworskiego (2004), Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) oraz przeprowadzonym wspólnie z 15 Świebodzicką Środowiskową Drużyną Harcerską konkursie plastycznym Świebodzice- moja mała ojczyzna. (2006).

Ekologia na stałe wpisana została do rozkładu imprez odbywających sie w Bibliotece dziecięcej, w której od lat gromadzone są czasopisma i książki mające na celu edukację ekologiczną młodych czytelników oraz uwrażliwienie ich na piękno przyrody. Wszystkie materiały wykorzystane zostały do przygotowania lekcji bibliotecznych pt. Skrzydlate zwiastuny wiosny". Dzieci biorące udział w lekcjach zaproszone zostały na spotkanie z leśnikiem, ornitologiem i fotografem Krzysztofem Żarkowskim, który bardzo interesująco opowiadał o florze i faunie naszego regionu. Swoją prelekcję wzbogacił pokazem slajdów. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzony został także konkurs na logo ekologiczne. Młodzi ludzie mieli za zadanie zaprojektować plakietki, które sugestywnie oddawałyby istotę ochrony środowiska, a jednocześnie mogłyby stanowić symbol Centrum Edukacji Ekologicznej znajdującej się w Świebodzicach. Za popularyzowanie wiedzy ekologicznej Biblioteka Dziecięca w 2005 roku otrzymała telewizor zakupiony z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Od kilku lat 15 maja obchodzone jest Ogólnopolskie Święto Niezapominajki, której pomysłodawcą jest Andrzej Zalewski, a patronuje jej Polskie Radio. W 2006 roku Biblioteka Dziecięca włączyła się do tej pięknej akcji i ufundowała szkołom i przedszkolom sadzonki niezapominajek, które dzieci wraz z bibliotekarkami i nauczycielami sadziły wokół szkoły. Przedszkolaki rysowały laurki, śpiewały piosenki oraz obejrzały przedstawienie pt. Rady dobrej wróżki". W 2008 roku na Święto Polskiej Niezapominajki zaproszona została aktorka wałbrzyskiego teatru lalek Bożena Oleszkiewicz, w jej wykonaniu dzieci obejrzały spektakl pt. Kwiat paproci".

O pięciu lat Biblioteka Dziecięca bierze udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej organizowanym w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Jaworzynie Śląskiej. Uczniowie ze Świebodzic reprezentują bardzo wysoki poziom i mimo bardzo dużej konkurencji znajdują uznanie w oczach jurorów i rokrocznie zajmują wysokie punktowane miejsca. Wśród laureatów znajdują się między innymi : Agata Wachowiak, Patrycja Jasińska, Dominika Sikorska, Martyna i Karolina Dziakowicz oraz Matusz Rusin, który obecnie jest studentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

W latach 2003-2006 dla dzieci wczesnoszkolnych organizowana była impreza biblioteczna pt. Bajkolandia". Uczestnicy poprzez zabawę zdobywali wiedzę na temat znanych bajkopisarzy. Brali czynny udział w rozwiązywaniu zagadek i krzyżówek, które sprawdzały i utrwalały ich nowo zdobyte informacje. Śpiewali również piosenki i rysowali ilustracje do bajek.

Aby uczcić Dzień Światowego Misia w bibliotece przeprowadzony został cykl imprez pt. Misiolandia" (2004, 2005, 2007, 2008). Dzieci uzyskały wiele ciekawych informacji o niedźwiedziu polarnym, brunatnym misiu panda i koala. Były również bajeczki o misiach, wiersze i piosenki, zabawy z wykorzystaniem elementów KLANZY, w której pedagogika zabawy wykorzystywana jest do ożywienia i aktywizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez zabawy ruchowe, piosenki, tańce integracyjne, gry rozwijające zdolność ekspresji i improwizacji.

Na Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem" (2006, 2007) zaproszeni zostali uczniowie klas II świebodzickich szkół podstawowych. Imprezę, na której poznali książki Alana Aleksandra Milne uatrakcyjniły wiersze, zagadki, kolorowanki i zabawy ruchowe.

Wystawy o różnorodnej tematyce organizowane są w bibliotece przez cały rok. Najczęściej są to konkursowe prace dzieci, nowości książkowe, informacje o pisarzach itp. W tym miejscu warto wspomnieć o wieloletniej, owocnej współpracy z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych (nauczyciel Joanna Mazurkiewicz) oraz dziećmi z Kółka Plastycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 (nauczyciel Violetta Dziedzińska), którzy systematycznie prezentują w bibliotece swoje bardzo ciekawe prace. Zachwycają one pomysłowością, wykonaniem, kolorystyką odwiedzających bibliotekę czytelników i często stają się inspiracją twórczą dla nauczycieli i uczniów.

W 2006 roku w bibliotece zaprezentowana została piękna wystawa prac, które wpłynęły na zorganizowany przez Przedszkole Nr 2 przegląd plastyczny pt. Jan Paweł II w oczach dzieci". Wystawa wypożyczona została do Szkoły Podstawowej w Grodziszczu, która podobnie jak Przedszkole Nr 2 w Świebodzicach nosi imię Jana Pawła II. W 2007 roku dzieci z Grodziszcza, przyjechały do Biblioteki Dziecięcej w Świebodzicach z teatrzykiem kukiełkowym pt. Kolędnicy Misyjni 2007". Na występ, przygotowany w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, zaproszone zostały świebodzickie przedszkolaki.

Biblioteka dla dzieci czynna jest przez cały rok, także w okresie ferii i wakacji. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dzieci mogą korzystać z wypożyczalni, czytelni i komputera. Dla zorganizowanych grup przygotowywane są zajęcia. Dzieci z półkolonii i zimowisk słuchają informacji o ciekawych książkach, które warto przeczytać, oglądają filmy oparte na znanych powieściach, odgadują zagadki, rysują, śpiewają piosenki, uczestniczą w grach, które rozwijają refleks, wyobraźnię i inwencję twórczą.

Najnowszą wypracowaną przez bibliotekę formą pracy jest edukacja czytelnicza W krainie Książki (2007, 2008). Podstawowym założeniem programu jest włączenie najmłodszych do grona czytelników biblioteki. Objęte nim zostały dzieci 4,5 i 6 letnie, które raz w miesiącu przychodzą do biblioteki, aby spotkać sie z ulubionymi bohaterami książkowymi. W razie niepogody bibliotekarki prowadzą zajęcia w przedszkolu. Dodatkową motywacją dla dzieci jest karta czytelnika, którą otrzymują w dniu zapisania się do biblioteki. Za każdą wypożyczoną książkę maluchy otrzymują kolorową pieczątkę. Gdy karta zapełni się pieczątkami dzieci dostają nagrodę, a rodzice dyplom.

Przez 50 lat swojej działalności Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach wzbogaca swoją ofertę form pracy, które mają na celu współdziałanie w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zdobywanie wiedzy, a przede wszystkim kształtowanie świadomego czytelnika, który czerpie radość z czytania i obcowania z biblioteką.

Alicja Głąb
Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach

Nasze placówki

BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH
ul. Świdnicka 15

58-160 Świebodzice


tel. 74 666 95 74 (wypożyczalnia)
74 666 95 75 (czytelnia)

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ul. Wolności 23
58-160 Świebodzice

tel. 74 666 95 76

Oddział Dziecięcy MBP w Świebodzicach przy ul. Wolności 23

Nasi Partnerzy

logo

  


 

Znalezione obrazy dla zapytania: legimi

Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.